Ovanstående är publicerade med tillstånd av Marie Lindell.