Ansökan andelsägarskap i Grönemads Bryggförening

Grönemads Bryggförening är en ideell förening som äger och förvaltar Kullgrens Brygga samt närliggande markområden. Som andelsägare bidrar du till bevarande och utveckling av denna unika plats som utgör:

Ett kulturminne som är viktigt att vårda och bevara
En unik plats för bad, rekreation och samvaro för invånare och besökare
En viktig landförbindelse för fastighetsägare och besökare till Källarholmen

De som äger en fastighet i Kuseröd, Gissleröd, Krossekärr och på Källarholmen kan bli andelsägare. Dessa områden nämns som Området i ansökan.

I vissa fall kan styrelsen även föreslå för årsmötet att bevilja andelsägarskap för icke fastighetsägare inom ovan nämnda områden men som bedöms ha stark anknytning till området. Det kan till exempel vara barn till fastighetsägare eller personer som stadigvarande hyr ett hus i området.

En andel kostar 500 sek och årsavgiften är förnärvarande 200 sek per år. Första inbetalning blir således 700 sek vid köp av en andel och 1200 sek vid köp av två andelar och så vidare.

Efterföljande år blir det enbart årsavgift (förnärvarande 200 sek) oavsett antalet andelar du innehar.

Andelsägarskapet gäller från den dag som ansökan beviljats och avgift betalats

För att ansöka om andelsägareskap behöver du fylla i nedan uppgifter.

OBS Alla fält märkta med * är obligatoriska att fylla i så vi inte missar någon information.

För att unvika spam måste ni godkänna att ni inte är en ”robot” innan ni skickar in ert formulär. Detta sker i två-steg. Klicka i att ni inte är en robot i rutan för detta. Sedan skall ni klicka i cirkeln till vänster om den symbol som föreställer det som begärs i texten. OBS denna text är på engelska.

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Här väljer ni den boendeform som ni har.
E-post
Bevisa att du är människa genom att välja bil.