År 2023 har blivit ett viktigt år för oss alla som älskar att bada från Kullgrens Brygga. Bryggan har haft många blöta badsugna fötter på sig under 60 år. Det har badas hela året härifrån. Men åren tär och till slut måste den bytas ut. Badsäsongen 2023 blir det sista året för denna version av bryggan. I oktober startar rivning. Nu hoppas vi att alla badälskare vill vara med och stötta så bryggan kan återuppstå igen och vara i många år framåt. Vi ber nu alla er badälskare om hjälp för att kunna få möjlighet att återuppbygga bryggan.

Ni kan hjälpa till på följande sätt:

Bli Andelsägare

Skänka en gåva genom Swish eller bankgiro

Professionalla hantverkare kan anmäla intresse om att vara med vid rivning och uppbyggnad