Lägesrapport om vårt bryggprojekt i december 2023

Styrelsen har under hösten varit aktiv med vårt projekt på många olika plan. Så här är status just nu.

Tillstånd

Kommunen har lämnat skriftligt godkännande till oss, men vi avvaktar fortfarande besked från Länsstyrelsen ang vattenverksamhet. Vi lämnade in vår ansökan i mitten av september och hoppas på svar senast i slutet på januari.

Finansiering

I dagsläget har vi knappt 600 tusen i tillgångar på banken. Efter ett verkligt glädjande besked från Thordénstiftelsen om ett bidrag på 150 tusen och den av årsstämman beslutade extra och ordinarie uttaxeringen räknar vi med drygt 900 tusen i tillgångar i mitten av februari. I tillägg har Rambo lämnat oss besked att de sponsrar destruktionen av de gamla pålarna, vilket ger oss en värdefull kostnadsbesparing på entreprenaden.

Antalet andelsägarna har också ökat, så att vi idag är över 170 stycken. Många enskilda har också sedan sommaren givit föreningen generösa gåvor utöver årsavgifter och medlemsavgifter. Vi är jättetacksamma för dessa!

Därutöver har vi många krokar ute för att söka stöd från flera olika aktörer, något som vi tror kommer att resultera i ytterligare bidrag. Som sista utväg skall vi undersöka med Sparbanken Tanum om de vid behov skulle kunna lämna oss ett kortfristigt lån för at lösa en eventuell likviditetsbrist.

Faktureringen mot andelsägarna/medlemmarna kommer att ske under januari 2024 för betalning i mitten av februari. Tidigare har vi sagt att fakturering skall ske i december 2023 för betalning i januari, men nu anser vi att det är tillräckligt att ha pengarna till hands i februari.

Sammantaget tycker vi att det ekonomiska läget ser hoppfullt ut, trots att det fattas något i nuläget.

Entreprenad

I dag har vi kommit överens med det lokala och välrenommerade bryggföretaget Hamn & Sjö, Hamburgsund att genomföra såväl rivning av den gamla bryggan som byggandet av den nya bryggan. Det blir en totalentreprenad med undantag av att våra frivilliga krafter kommer att avlägsna plank och stegar i det gamla bryggdäcket liksom att montera de nya planken och

stegarna i den nya bryggan. Byggstart planeras första veckan i mars och färdigställande av entreprenaden senast sista april. I vårtid återkommer vi om de frivilliga insatserna.

Glöm inte att anmäla om du är intresserad att som minne köpa den gamla bryggans plank eller pålar eller om du vill sponsra den nya bryggans plank eller pålar. Anmäl i så fall ditt intresse på vår hemsida. Sådan stöttning skulle verkligen vara värdefulla bidrag till vår finansiering!!

Om du stöttar den nya bryggan är vår avsikt att ert namn skall märkas ut på ett varaktigt sätt på planken eller pålarna.

Styrelsen vill slutligen önska er alla vänner av Kullgrensbryggan och dess fortlevnad en God Jul och ett Gott Nytt År med en ny brygga i sikte.

Gravöl!

Projektet med den nya bryggan har startats. En symbolisk rivning och en ”Gravöl” med grillad korv intogs. Tal hölls och vi ser fram mot den nya bryggan.

Vår gamla kära Kullgrens Brygga är utdömd eftersom skeppsmasken efter drygt sex decennier helt förstört bryggans träpålar. Rivningen av bryggan inleddes torsdagen den 5/10 2023 kl. 17, och så snart de första plankorna brutits loss hölls det gravöl för att hedra bryggan.

Inbjudan till denna symboliska rivning skedde spontant och samlade ändå mellan 40-50 engagerade vänner till bryggan. Vi fick reportrar från Strömstadstidningen och Veckovis att följa evenemanget.  Se länken till Strömstadstidningens fina helsidesartikel ……

I denna artikel står det dock att den nya bryggan kommer att kosta 800 000kr. Den av oss uppskattade kostnaden är emellertid en dryg miljon kronor, men denna felaktiga uppgift hann inte att rättas till, tyvärr.

Läs Veckovis artikel om Projet Nya Bryggan (Klicka på bilden). 3 sidor så glöm inte att bläddra.

Rivningen och gravölet var inte bara en sorglig händelse, den kan också ses som en första inledning på något nytt. Ambitionen är att en ny brygga skall finnas på plats inför badsäsongen 2024. Det ”enda som krävs” är pengar och arbete….

Arbetet inleds med förenade krafter i ett härligt väder
Bryggföreningens ordförande Torgny Bogärde bär iland den första lossade plankan.
Roy Hansson och Kenth Ekstrand var de första att köpa de uppbrutna brädorna från den gamla bryggan.  På en annan flik på vår hemsida finns möjlighet att anmäla sitt intresse att såväl köpa gamla brädor/pålar som att sponsra nya brädor/pålar. Principen först till kvarn gäller!
Gravöl med grillad korv och gemensam skål för den gamla bryggan. Torgny informerade också om olika sätt att hjälpa till ekonomiskt för att möjliggöra byggandet av den nya bryggan. I dagsläget saknar vi ca 300 000kr för full finansiering och vi jobbar för fullt med att finna olika källor för att täcka detta återstående behov.
Notera Hannes Bergers fina handgjorda ställ för ölburkarna dagen till ära.
Till sist läste Birgitta Söderholm (tyvärr ej på bild) upp denna egenhändigt komponerade dikt, kvällen till ära.

(Författare ovan: Kjell Karlsson/Torgny Bogärde)

Mer information om hur du kan bidra finns här.

Om du vill veta mer om bryggans historik så finns det här.

Nedan en kavalkad av bilder från denna dag.

(Fotografer: Torgny Bogärde & Peter Törnros)