Vi alla gjorde det! 

På en och halv timme den 17 februari 2024 blev bryggans hela däck, trappor och stegar borttaget!  

Drygt ett tjugotal starka och arbetsamma jobbade i den mest effektiva process man kan tänka sig. Däröver hade vi stark hejarklack och en bra tross. Alla fick vi göra jobbet i det mest strålande väder, som februari månad kan erbjuda. 

Efter väl förrättat värv fick vi grillad korv, kall öl och varmt kaffe. 

Under tiden han vi också med en statusrapport av hela bryggprojektet. 

Första hälften av mars kommer vår entreprenör, Hamn & Sjö, att starta arbetet med att ta bort gamla och sätta nya pålar. Deras arbete med landfäste, reglar och balkar beräknas vara färdigt i slutet av april. 

I maj blir det säkert en ny kallelse till arbetslag för att montera däck på den nya bryggan. 

Tack till alla närvarande för denna fina och värdefulla arbetsinsats! 

Bilder från Rivningsdagen 2024-02-17

2024-01-19 Information till andelsägare!

Bästa andelsägare av Kullgrens brygga!

Nu återvänder ljuset och med det närmar vi oss sommaren och en ny badsäsong.

Som ni alla vet behöver vi ersätta den befintliga Kullgrens-bryggan med en ny.

På årsmötet för Grönemads Bryggförening i juli 2023 beslutades enhälligt att göra

en extra uttaxering om 800 kr. till varje andelsägare.

Tillsammans med årsavgiften för 2024 på 200 kr. blir det alltså 1000 kr. per andelsägare.

Vänligen följ instruktionerna nedan.:

Var noga med att ange vem betalningen är från (namn och adress)

-Swish till nr. 123 061 44 20

-Bankgiro nr. 837-4753

För betalning från utlandet :

IBAN SE 628 00 008351900 30022248 BIC SWEDSESS

Vi emotser er inbetalning senast 2024-02-20

Vi är många som hjälps åt mot samma mål!

Mvh. Styrelsen Grönemads Bryggförening

Vid ev. frågor vänligen kontakta Kerstin Wickström

070-3854719 el. kerstin.gelenzer@gmail.com

Kullgrens Brygga Upprop 2023

Styrelsen informerar 2023-09-10

Nu är arbetet i full gång med att att få alla bitar på plats att för att återuppbygga vår fina och uppskattade Kullgrens Bygga.

Vi håller på med tre olika processer parallellt just nu.

  1. Det är anbudsförfarande till olika projektörer/ bryggare. De har alla fått noggranna specifikationer främst gjorda av Kenth och Åke. I mitten på sept har vi begärt att få deras svar. Det skall bli spännande läsning och viktiga utvärderingar för oss. Vi har också begärt offerter från materialleverantörer.
  2. Sedan är det finansieringen. Det är många trådar att nysta i. Vi undersöker vad som kan ges både från offentligt, privat och enskilt håll. Hittills har vi fått in knappt 90 000 kr i stöd från enskilda och från vårt midsommarfirande. Helt fantastiskt! Därutöver har vi fått 50 000 kr som sponsoring från Sparbanken Tanum, vilket vi är mycket tacksamma för. Sedan i juni har vi fått ytterligare 27 stycken andelsägare, vilket är glädjande både nu och för framtiden. Just nu har vi 170 stycken andelsägare totalt. Tillsammans får vi styrka!
  3. Den tredje processen är att inhämta nödvändiga tillstånd av myndigheter. Detta arbete pågår också.

Styrelsen tackar

”Styrelsen vill framföra ett stort TACK till er som  medverkade på årsstämman antingen via närvaro eller via fullmakt!” – en mycket positiv och engagerad medverkan!  Protokoll från årsstämman hittar ni under fliken ”DOKUMENT”.