Midsommarfirande med festlig invigning av nya bryggan 

Sedan många år är det tradition att Grönemads Bryggförening arrangerar riktig tsvensk midsommarfirande  med blomsterprydd stång, musik, dans, lekar och lotterier. I år fanns det en extra stor anledning till firande då festligheterna inleddes med invigning av den nya fina Kullgrensbryggan. 

Nästan på dagen för ett år sedan insåg föreningens styrelse att den gamla bryggan från 1962 hade tjänat ut. 19 av 33 pålar var helt eller delvis av. Då bestämde föreningen som äger bryggan att bygga en ny som en kopia till den gamla och att den skulle vara färdig till badsäsongen 2024. Och det har vi med alla gemensamma insatser klarat. Först det vemodiga med rivningen i vintras och sen i våras byggandet av den nya under mars-maj. 

Första steget var att starta upprop om att samla medel och att bilda en projektgrupp för att leda och styra projektets många delar – Teknik, Upphandling, Tillstånd, Finansiering och Ekonomi. 

Budgeten på direkta utlägg landade på ca 1,1 miljon, och till det kommer frivilliga timmar till ett värde på nära en halv miljon. När projektet startade hade föreningen en knapp halv miljon i tillgångar.  

Finansieringen har vi delvis klarat genom en extra uttaxering av andelsägarna i bryggan, som trots den extra uttaxeringen medfört en utökning med 40 andelsägare, mot en befarad minskning med 20.  Det om något visar väl hur viktig bryggan är för många! 

Sedan har föreningen lyckosamt haft dialog om medfinansiering med många större bidragsgivare såsom Thordénstiftelsen, ICA stiftelsen & ICA Supermarket Hedemyrs, Grönemads Samhällsförening, Tanums kommun, Sparbanken Tanum, PRETEC AB och Rambo och till det kommer gåvor från många enskilda privatpersoner, föreningar och företag. 

Föreningens egna arbetslag rev det gamla och byggde det nya bryggdäcket, gjorde nya trappstegar och ny soffa. Med sin yrkeskompetens och sin entusiasm ledde Hannes Berger dessa insatser med den äran. 

Det var en nöjd, tacksam och glad ordförande Torgny Bogärde som höll invigningstal och berättade om tillblivelsen av nya Kullgrens brygga innan invigningsbandet klipptes av ICA-stiftelsen, Grönemads Samhällsförening, Tanums kommun och Sparbanken Tanum   och sedan kom Badrockarna och genomförde det första historiska badet efter att invigningen var avklarad. 

 Efter invigningen gick alla besökare i procession till musik av fiol och dragspel upp till midsommarstången för det fortsatta midsommarfirandet i det för dagen soldränkta Grönemad. Det blev nytt rekord för antalet besökare – över 500 personer!