Dykningar har gjorts för att undersöka bryggan och dessa resulterade i att bryggan behöver bytas ut.